فرم رزرو دوره
 
کد ملّی (*)
نام (فارسي *)
نام خانوادگی (فارسي *)
نام (لاتين *)
نام خانوادگی (لاتين *)
پست الکترونیک (*)
تلفن همراه (*)
مقطع تحصیلی (*)
رشته تحصیلی (*)
دانشگاه (*)
درخواست خوابگاه (*)
درخواست گرنت آموزشي


دقت فرمائید، کد دوره ها عددی چهار رقمی است که از قسمت برنامه روزانه قابل دسترس می باشد

(محل نمايش پيام هاي کمکي)

بسته های آموزشی انتخابی
کد بسته آموزشي اول
کد بسته آموزشي دوم
کد بسته آموزشي سوم
 
کارگاه های آموزشی انتخابی
کد کارگاه آموزشي اول
کد کارگاه آموزشي دوم
کد کارگاه آموزشي سوم
کد کارگاه آموزشي چهارم
کد کارگاه آموزشي پنجم

کوپن تخفيف

لطفا کد را وارد نمائید
 
  


توجه داشته باشيد که تنها با مشاهده پيام موفقيت در ثبت رزرو و همچنين دريافت ايميل مربوط به آن است مراحل رزرو دوره کامل شده است. در صورت دريافت هر گونه پيام خطا، واضح است که درخواست شما به هيچ عنوان ثبت نمي گردد.